Vågar du ha fel våg? Lagar och regler för patientvågar

Det finns tydliga regler om vilka vågar du får använda. Blir det fel, är det du som bär ansvaret.

Nästan var fjärde svensk livsmedelsbutik har en våg som väger fel när man ska väga upp till exempel ost eller lösgodis. Nyligen har det varit en hel del skriverier om bristerna inom dagligvaruhandel – och vilka konsekvenser det kan få när det gäller köp och sälj av varor och produkter. Men hur ser det ut inom sjukvården?

—Naturligtvis välkomnar vi på Allvåg den här typen av samtal. Vi vill driva på kvalitet och professionalitet i branschen. Vågar är ett otroligt viktigt verktyg för att köp och sälj av varor ska bli rätt. Men det är också viktigt att vi tittar på hur vågar används inom sjukvården, något som ännu inte har fått lika mycket uppmärksamhet konstaterar Jonas Leth på Allvåg.

Jonas tycker att det är märkligt att inte fler pratar om vågar inom sjukvården. Om det blir fel, kan det bli väldigt stora konsekvenser:

—När problemet verkligen blev tydligt för mig personligen var när jag och min äldsta dotter besökte en läkare. Min dotter ställde sig på en våg som var köpt i dagligvaruhandeln. Vikten som den vågen visade användes sedan som underlag för uträkning av medicinering till ett barn. Det kändes i ärlighetens namn ganska olustigt.

KONTROLLERA DIN VÅG

SWEDAC, Sveriges nationella ackrediterings organ, är det organ som kontrollerar att vågen klarar vad leverantören säger att den klarar t.ex. klass III för sjukvård. Inom sjukvården används icke-automatiska vågar och en gång om året måste vågen kontrolleras enligt Swedacs föreskrifter STAFS 2007:19. För att säkerställa att vågen klarar testet bör du en gång om året kalibrera vågen.
— Att kalibrera en våg är inte så lätt att göra själv, därför åker vi på Allvåg ut till våra kunder en gång om året som har supportavtal med denna tjänst för att säkra att vågen väger rätt, säger Jonas Leth.

VÅGAR SOM ÄR TILLFÖRLITLIGA OCH LÄTTA ATT ANVÄNDA

Vågar skall visa rätt vikt. Dessutom bör vågen vara lätt att använda, ha en tydlig display för ändamålet och vara hållbar. En patientvåg bör också tåla grundlig rengöring så att den blir steril.
På Allvåg jobbar man med de bästa producenterna av vågar – allt för att kunna garantera att leverera högsta kvalitet och med kalibreringen säkerställs att vågen visar rätt vikt.

VILL DU VETA MER?

Vill du veta mer om vilka lagar och föreskrifter som gäller för patientvågar eller vill du att vi kommer ut och kalibrerar din våg? Ring oss på 08 – 545 499 60.

Under november ger vi alla existerande kunder 15 % rabatt och alla nya kunder 10 % rabatt på patientvågar.