Våra kunder

 

Vi på Allvåg levererade kassasystem ES-kassasystem och bagerivågar CAS FW-500 till stenugnsbageriets 11 butiker.

 

Vi levereade vågarna CAS FW-500 och CAS BW-150 till Lerøys produktion inom fiskindustrin.

 

Vi på Allvåg har levererat ES-kassasystem och etikettvågar CAS CL-5500 för märkning av fisk.

 

Allvåg blev Lush leverantör av Etikettvågar i alla deras butiker som programmeras centralt för märkning av skönhetsprodukter.

 

Vi har levererat kassasystem HioPOS och bagerivåg BW-30 till RC Choklads butiker i Sigtuna och Arlanda.

 

Till Nynäs Rökeri levererade vi packvåg med printer och etikettvågar CAS CL-5500 för märkning av fisk.

 

Allvåg blev Väddö Gårdsmejeris leverantör av Etikettvåg CL-5000 för märkning av mejerivaror.

Stenungsbageriet Hemmavid

Allvåg leverade Bagerivåg CAS SW-1W.

Kötthallen Sundbyberg

Till Kötthallen Sundbyberg leverade vi 6 st etikettvågar som programmeras centralt för märkning av kött, kassavågar.